Referater og styrende dokumenter

Her ligger referater fra gruppeting, ledermøter og årsmøter.

På årsmøte og gruppeting møter aller medlemmer over 12 år. På ledermøter møter ledere. Betalende medlemmer har stemmerett.

2020 årsmøte budsjett 2020 vedtatt utgave

2020-årsmøte-referat usignert

2020-årsmøte-innkalling_endelig

2020 – Årsmøte Revisjon 2019

2020 årsmøte regnskap 2019

2019 Gruppeting 240919

2019ReferatSignert

ÅrsmøteSætreSpeidergruppe2019

2019- årsmøte innkalling

2019 årsmøte Årsberetning 2018 3

2019 Årsmøte revisjonsberetning

2019 årsmøte regnskap 2018

2019ÅrsmøteVEDTATTbudsjett2019

2019ÅrsmøteBudsjettFORSLAG2019

 

2018 årsmøte referat signert

2018 årsmøte regnskap 2017 budsjett 2018 vedtatt

2018 årsmøte satsingsområder 2018 vedtatt

2018 årsmøte Årsberetning 2017

2018 årsmøte innstilling fra valgkomiteen

2018 årsmøte Revisjonsberetning 2017 Sætre Speidergruppe

2018 rsmte innkalling

 

Referat rovermøte 20 des 2017 – Signert

2017 nov referat fra gruppeting

2017 okt referat fra gruppeting

Vurderinger kretsfusjon

2017 Årsmøte referat med signaturer

2017 årsmøte referat

2017 årsmøte årsberetning 2016

2017- årsmøte innkalling

2017 årsmøte regnskap 2016 og budsjett 2017

2017 årsmøte satsingsområder 2017

 

2016-september-referat-gruppeting

2016 april ledermøte

2016 årsmøte referat med signaturer

2016 årsmøte regnskap 2015 og budsjet 2016 vedtatt

2016 årsmøte revisjonsberetning 2015

2016 rsmte innkalling1

 

2015 gruppemøte oktober 13

2015 Gruppeledermøte og ledermøte 18 august

2015 Årsmøte satsingsområder 2015

2015 Årsmøte regnskap 2014 budsjett 2015

2015 Årsmøte referat

2015 Årsmøte revisjonsberetning 2014

2015 Årsmøte årsberetning 2014

2015 Årsmøte innkalling

 

2014 Referat gruppeting oktober

2014 Referat gruppeting mai

2014 Årsmøte referat signert

2014 årsmøte 2013-årsberetning endelig

2014 Årsmøte budsjett 2014

2014 Årsmøte regnskap 2013

2014 årsmøte revisjonseklæring

2014 årsmøte Satsningsområder

2014 årsmøte innkalling

2014 Vedtatte satsningsområder

 

2013 Referat gruppeting okt

2013 Årsmøte referat signert Åsa

2013 Årsmøte referat signert Mina

2013 årsmøte Satsningsområder

2013 årsmøte referat

2013 årsmøte budsjett 2013

2013 årsmøte regnskap

2013 årsmøte 2012-årsberetning1

2013 årsmøte Revisoruttalelse 2012

2013 årsmøte innkalling

 

2012 SSG ledermøte 20 nov 2012

2012 Gruppeting august

2012 Gruppeting mai

2012 Gruppeting mai terminliste gruppen høsten

2012 Årsmøte 2012 referat

2012 Årsberetning 2011 endelig

2012 Satsningsområder for 2012 endelig

2012 Innkalling til ÅRSMØTE 2012

2012 Foreløpig budsjettforslag 2012

 

2011 Regnskap 2011 budsjett 2012 vedtatt

2011 Referat årsmøte 2011

2011 Referat fra gruppeting 2011 okt1

2011 Innkalling til gruppeting 2011 okt

 

2010 Satsningsområder for 2010

2010 Referat fra gruppeting 2010 september

2010 Referat ÅRSMØTE 2010

2010 Referat ledermøte 10.06.10

2010 Referat fra ledermøte tirsdag 23

2010 Årsmøte regnskap 2009

2010 Referat fra ledermøte februar

2010 Gruppeting 26 okt 2010 referat

 

2009 referat til ÅRSMØTE 2009

2009 årsmøte 2008 regnskap

2009 Referat fra Gruppeting mai

2008 referat årsmøte speideren 2008

2008 Kopi av Regnskap 2007 og budsjettforslag 2008 resultat

 

2007 referat årsmøte speideren 2007

2007 Årsberetning speider 2007