Info angående smittefare.

Sætre speidergruppe avlyser alle arrangementer etter pålegg fra Norges speiderforbund og myndighetene. Vi følger nøye med på myndighetenes og speiderforbundets anbefalinger og kommer med info om når vi starter opp igjen aktiviteten. Alle Kretsens fellesarrangementer er også avlyst.