Årsmøte 2020

Referat og vedtatt budsjett fra årsmøte er nå publisert under «ressurser» i menylinjen over.